T. J. Sokol Nový Hrádek
 
  Registrační číslo: 36052310
IČO: 46524576
Bankovní spojení: 0102048443/0300
 

      Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek
      zvolený valnou hromadou dne 7. března 2016

 
 
starosta
bratr Ing. Jeronym Holý
 
místostarosta
bratr Jiří Hlaváček
 
jednatel
sestra Jarmila Dra?narová
 
náčelník
bratr Ing. Pavel Sobotka
 
náčelnice
sestra Lidmila Martinková
 
vzdělavatel
sestra Veronika Bohadlová
 
předseda odboru sportu
bratr Jeroným Holý
 
pokladník
sestra Renata Suchánková
 
hospodář
sestra Hana Mo.ná
 
matrikář
sestra Hana Svatoňová
 
ostatní členové výboru
bratr Ing. Milo? Vondřejc
 
 
bratr Ing. Vojtěch Havrda
 
 
bratr Bohumír Petr
 
členové kontrolní komise
sestra |árka Světlíková
 
 
bratr Jan Říha
 
 
sestra Olga Marková
 
 
 
 

      Zápisy z jednání výboru a valné hromady:

 
    4. září 2017
    10. července 2017
    5. června 2017
    2. května 2017
    3. dubna 2017
    6. března 2017 - valná hromada
    6. března 2017
    6. února 2017
    9. ledna 2017
    5. prosince 2016
    7. listopadu 2016
    3. října 2016
    29. srpna 2016
    4. července 2016
    6. června 2016
    2. května 2016
    4. dubna 2016
    7. března 2016 - valná hromada
    8. února 2016
    5. ledna 2016
    14. prosince 2015
    2. listopadu 2015
    5. října 2015
    1. června 2015
    4. května 2015
    13. dubna 2015
    2. března 2015 - valná hromada
    2. února 2015
    5. ledna 2015
    1. prosince 2014
    3. listopadu 2014
    5. května 2014
    3. března 2014
    3. června 2013
    8. července 2013
    2. září 2013
    7. října 2013
    4. listopadu 2013
 

      Sporty provozované soutě.ně:

 
  sjezdové ly.ování vedoucí Jeroným Holý star?í
 


       Ostatní sporty:

 
  aerobic vedoucí Markéta Vaňková
  florbal vedoucí Vojtěch Havrda
  malá kopaná vedoucí Radomír Lanta
  posilovna vedoucí Bohumír Petr
  ly.ování pro veřejnost (areál Panská stráň)
  v?eobecná tělovýchova (sokolovna)
  volejbal vedoucí Jeroným Holý mlad?í
 

      Dokumenty a formuláře:

 
    přihlá?ka do T.J. Sokol Nový Hrádek
    postup při vzniku pojistné události
    oznámení úrazu
    oznámení ?kody
    vyúčtování cestovného
    poji?tění cvičenců a cvičitelů
     
    plán činnosti .upy na 2. pololetí 2013
    zápis ze srazu .upního náčelnictva 6. září 2013