Nástěnka: administrace
So 20.01. 19:30   Myslivecký ples
So 27.01. 20:00   Sokolský ples
So 17.02. 20:00   Hasičský ples
So 2.06. 8:00   Orientační závody. Cca 1.000 lidí
So 9.06. 8:00   Akce v sokolovně 7-10.6. p. Novotný
So 16.06. 8:00   Slet
So 23.06. 12:00   Akce v sokolovně J. Šinkora
So 7.07. 0:00   Soukromá akce Kateřina Stejskalová
So 14.07. 0:00   Příměstský tábor 16.7.-10.8. + 2 a 2 dny na přípravu a úklid
So 18.08. 0:00   Předběžná rezervace sokolovny p. Vítek 774 954 800
28.09. 0:00   Zapůjčení sokolovny Aneta Rázlová


8. leden 2018

Dětský karneval

    T. J. Sokol Nový Hrádek pořádá v neděli 28. ledna 2018 od 14.00 hodin v sokolovně dětský karneval. Zajištěno bude občerstvení, veselé soutěže, bohatá tombola, ceny pro všechny masky i vyhlášení té nejhezčí.


5. leden 2018

Sokolský ples

    T. J. Sokol Nový Hrádek Vás srdečně zve v sobotu 27. ledna 2018 od 20 hodin na Sokolský ples.

    Přijďte se pobavit na jeden ze tří plesů na Novém Hrádku letos inspirovaný 16. Všesokolským sletem.

    Čeká Vás krásná výzdoba, příjemné prostředí nově zrekonstruované sokolovny a v neposlední řadě hudební skupina K-Band se zpěvačkou Šárkou Markovou a pestrým repertoárem, která s velkým úspěchem odehrála ples loňský.

    Podrobnosti na plakátu.


22. prosinec 2017

Novinky na stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek

    Zápis z jednání výboru 11. prosince 2017
    Přebor Župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu
    Sletová štafeta
    Statistiky a fotografie z 35. ročníku Hrádouské vařečky


17. prosinec 2017

Přejezd Orlických hor na běžkách

    T. J. Sokol Nový Hrádek pořádá v sobotu 3. února 2018 tradiční přejezd Orlických hor na běžkách. Odjezd z Nového Hrádku je v 8.30 z náměstí.

    V rámci jubilejního 20. ročníku pořádáme přejezd jako sportovní akci zařazenou do pořadu Všesokolského sletu 2018 pro všechny Sokolské jednoty z celé republiky.

    Z tohoto důvodu dochází i ke změně dopravy. Místo obvyklé výměny osobních automobilů pojedeme tentokrát autobusem, který nás dopraví z Nového Hrádku na parkoviště pod Šerlichem a poté zpátky na Nový Hrádek z parkoviště Panské Pole u Rokytnice v OH. Zatímco z Nového Hrádku můžeme jet všichni společně jedním autobusem, tak cestou zpět bude možnost zvolit si jeden ze čtyř autobusů, které budou odjíždět postupně podle toho, jak rychle se naplní.

    Účastníci z celé republiky se hlásí do 7.1.2018. Abychom měli čas na zajištění účasti tradičních účastníků z Nového Hrádku a okolí, je třeba, aby se tradiční účastníci z minulých ročníků přihlásili u Pavla Bohadla nejpozději v neděli 7.1.2018 a zároveň se s ním domluvili na zaplacení cestovného.


10. červenec 2017

Neinvestiční dotace 120 tisíc Kč od MŠMT

    V rámci programu "Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" jsme obdrželi dotaci 120.000 Kč (celkové náklady projektu jsou 195.000 tisíc Kč). Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí SPORT-VIII-3733/2017. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek26. leden 2017

Neinvestiční dotace 70 tisíc Kč z MŠMT

    V rámci programu "VIII Organizace sportu v SK a TJ" jsme obdrželi dotaci 70 tisíc Kč. Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí 502016_8_2868_A. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.


2. prosinec 2016

Neinvestiční dotace 17 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje

    V rámci programu "16SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením" jsme obdrželi dotaci 17 tisíc Kč. Prostředky jsou určeny na krytí části nákladů na elektrickou energii. Název projektu je "Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v T. J. Sokol Nový Hrádek v roce 2016" a je evidován pod číslem 16SPT06-0028. Děkujeme.