Nástěnka: administrace
So 23.09. 16:00   Noc sokoloven
So 23.09. 8:45   Sletová štafeta. Start na sokolovně v 8:45, cíl v Pekle v 9:40.
29.09. 16:00   Akce v sokolovně 29.9.-1.10.
So 2.06. 8:00   Orientační závody. Cca 1.000 lidí
So 9.06. 8:00   Akce v sokolovně
So 16.06. 8:00   Slet


19. září 2017

Novinky na stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek

    Zápis z jednání výboru 4. září 2017
    Statistiky a fotografie z 35. ročníku Hrádouské vařečky
    Dětský karneval
    Fotografie lyžařského areálu
    Přebor župy ve sjezdovém lyžování


19. září 2017

Přebor v přespolním běhu

    Přebor Sokolské župy Podkrkonošské – Jiráskovy v přespolním běhu 2017 proběhne 7. října 2017 v prostoru u kina. Podrobnosti v propozicích.


19. září 2017

XVI. všesokolský slet už klepe na dveře

    Termín XVI. všesokolského sletu je stanoven od 1. do 6. července 2018. Ačkoliv se to zdá ještě daleko, přípravy jsou již v plném proudu a tak již letos v září budou zahájeny různé předsletové akce. Tou první bude sletová štafeta, které se zúčastní i naše T. J. Sokol Nový Hrádek.


10. červenec 2017

Nový kabát hřiště před sokolovnou

    Opět po čase se obracíme s prosbou o pomoc na všechny členy a sympatizanty Sokola, ale i na ostatní Hrádováky, kterým záleží na tom, aby se rozšířila užitná hodnota areálu sokolovny a tím pozvedla atraktivita a kvalita života v našem městysi a okolí. Naším záměrem je obléknout do nového kabátu hřiště před sokolovnou.


10. červenec 2017

Neinvestiční dotace 120 tisíc Kč od MŠMT

    V rámci programu "Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" jsme obdrželi dotaci 120.000 Kč (celkové náklady projektu jsou 195.000 tisíc Kč). Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí SPORT-VIII-3733/2017. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek26. leden 2017

Neinvestiční dotace 70 tisíc Kč z MŠMT

    V rámci programu "VIII Organizace sportu v SK a TJ" jsme obdrželi dotaci 70 tisíc Kč. Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí 502016_8_2868_A. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.


2. prosinec 2016

Neinvestiční dotace 17 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje

    V rámci programu "16SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením" jsme obdrželi dotaci 17 tisíc Kč. Prostředky jsou určeny na krytí části nákladů na elektrickou energii. Název projektu je "Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v T. J. Sokol Nový Hrádek v roce 2016" a je evidován pod číslem 16SPT06-0028. Děkujeme.