Nástěnka: administrace
So 13.01. 16:00   Soukromá akce v sokolovně Marek Šinkora 776 683 079
So 20.01. 20:00   Myslivecký ples
So 27.01. 20:00   Sokolský ples
So 17.02. 20:00   Hasičský ples
So 2.06. 8:00   Orientační závody. Cca 1.000 lidí
So 9.06. 8:00   Akce v sokolovně 7-10.6. p. Novotný
So 16.06. 8:00   Slet
So 23.06. 12:00   Akce v sokolovně J. Šinkora
6.07. 0:00   Rezervace sokolovny p. Vítek 774 954 800


11. říjen 2017

Novinky na stránkách T. J. Sokol Nový Hrádek

    Zápis z jednání výboru 2. října 2017
    Přebor Župy Podkrkonošské-Jiráskovy v přespolním běhu
    Sletová štafeta
    Statistiky a fotografie z 35. ročníku Hrádouské vařečky


19. září 2017

XVI. všesokolský slet už klepe na dveře

    Termín XVI. všesokolského sletu je stanoven od 1. do 6. července 2018. Ačkoliv se to zdá ještě daleko, přípravy jsou již v plném proudu a tak již letos v září budou zahájeny různé předsletové akce. Tou první bude sletová štafeta, které se zúčastní i naše T. J. Sokol Nový Hrádek.


10. červenec 2017

Neinvestiční dotace 120 tisíc Kč od MŠMT

    V rámci programu "Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech" jsme obdrželi dotaci 120.000 Kč (celkové náklady projektu jsou 195.000 tisíc Kč). Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí SPORT-VIII-3733/2017. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.

Výbor T. J. Sokol Nový Hrádek26. leden 2017

Neinvestiční dotace 70 tisíc Kč z MŠMT

    V rámci programu "VIII Organizace sportu v SK a TJ" jsme obdrželi dotaci 70 tisíc Kč. Projekt je evidován pod číslem rozhodnutí 502016_8_2868_A. Prostředky jsou určeny na sportovní činnost dětí a mládeže. Děkujeme.


2. prosinec 2016

Neinvestiční dotace 17 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje

    V rámci programu "16SPT06 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením" jsme obdrželi dotaci 17 tisíc Kč. Prostředky jsou určeny na krytí části nákladů na elektrickou energii. Název projektu je "Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže v T. J. Sokol Nový Hrádek v roce 2016" a je evidován pod číslem 16SPT06-0028. Děkujeme.